СЛУЖЕНИЯ

Младежко служение

09/24/2007: Младежкото започва от 8 часа вечерта в дома на

семейство Илия и Маруся.

За повече информация позвънете на (323) 960 0063

 

Детско служение

Детски учителки: Маруся Илиева, Рени Якимова, Гергана Попова, Ваня Jara

      

 

   

 

ALPHA КУРС

Събота от 10:30 сутринта 

Адреса е:

3132 S Canfield Ave #4
Los Angeles, CA 90034

(310) 621 8003

*Моля, свържете се със Сиси преди да участвате в ALPHA курса

на телефон (310) 621 8003 или е-мail: slavka_dg@hotmail.com