КУРС АЛФА

 

ДА КАЖЕМ НА ДРУГИТЕ

 

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

Деяния на Апостолите 1:8

 

I.                   Какво представлява курса АЛФА?

 

·        АЛФА е десетседмичен курс, състоящ се от 15 дискусии, който представлява практическо въведение в християнската вяра, насочено към хора извън църквата и към новоповярвали.

 

·        Едно типично събиране включва обяд/вечеря/закуска, въведение към темата и дискусия по нея.

 

·        По средата на курса има един цял ден/уикенд отделен за курса а на края празнична вечеря.

 

·        Темите които се разглеждат са:

1.      Християнството: скучно, неистинско и неуместно ли е то?

2.      Кой е Исус?

3.      Защо е умрял Исус?

4.      Как да съм сигурен във вярата си?

5.      Защо и как да чета Библията?

6.      Защо и как да се моля?

7.      Как ни води Бог?

8.      Кой е Святият Дух?

9.      Какво прави Святият Дух?

10.  Как да се изпълня със Святият Дух?

11.  Как да се съпротивлявам на злото?

12.  Защо и как да казваме на другите?

13.  Бог изцелява ли и днес?

14.  Ами църквата?

15.  Как да прекарам най-добре остатъка от живота си?

 

·        Започнат от англиканският свещеник Чарлз Марнъм през 1977 година в църквата Holy Trinity Brompton в Лондон, Англия. В момента АЛФА курсове се провеждат в много страни по света, включително и в България.

 

II.                Защо е необходим курса АЛФА?

 

·        Има все още силен интерес към духовността. Всяко човешко същество има нужда да утоли духовния си глад и да запълни онова място в сърцето си, което Бог е определил само за Себе си. Курса АЛФА помага на хората да обърнат поглед към личността на Христос и ценностите на християнството.

 

·        Има нужда основите на християнството да се представят по един ясен и разбираем начин на хора малко запознати с християнството. Майкъл Грийн, Британски апологет, в своята книга ,,Благовестие чрез местната църква” също изтъква, че има нужда от ,,добре обмислено, последователно и приложимо представяне на християнската вяра, думи и дела, поставено в дейна, молеща се и жива местна църква.”

 

·        Много хора се нуждаят от систематично слушане, наблюдение, време за размисъл, и откровенни разговори за превъзмогване на съмненията им, което курса АЛФА предлага.

 

·        Докосването на Святия Дух е това което може да оживотвори духовността в сърцата на посещаващите курса и да ги насочи към един нов живот.

 

III.             Практически насоки

 

·        За предпочитане е курса да се провежда през есента (октомври-декември), пролетта (януари-април) или лятото (май-юли).

 

·        За предпочитание е курса да се провежда в домашни условия ако групата е малка или на място което да е удобно за всички да посещават редовно.

 

·        Към курса е издадена брошура ,,Защо Исус?” която на кратко третира кой е Исус и как един човек може да Го познае и която се раздава в началото на хората посещаващи курса.

 

·        Една типична вечер на курса АЛФА протича по следния начин:

1.      Молитва за водачите и помощниците -- 45 минути

2.      Посрещане на нови хора – 10 минути

3.      Сервиране на вечеря/закуски – 40 минути

4.      Поклонение – 10 минути

5.      Въведение по темата – 50 минути

6.      Почивка за кафе – 10 минути

7.      Дискусия – 45  минути 

 

 

·        Уикендът обикновенно се насрочва за средата на курса и е посветен на учението за действието на Святия Дух в живота на посещаващите курса. В допълнение на разглеждането на темите за Святия Дух, се включват още и хранене заедно, време за хваление, специални молитви за изпълване със Святия Дух, дискусии по темите, спортни мероприятия, разходки, и забавна програма.

 

·        За всеки курс АЛФА са нужни водач/и, помощници, водещ хвалението, касиер и организатор на храната и уикенда.

 

 

И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението,

в преломяването на хляба и в молитвите.

И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;

и продаваха стоката и имота си,

 и разпределяха парите  на всички, според нуждата на всекиго.

И всеки ден прекарваха единодушно в храма,

 и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,

като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде.

А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.

 

Деяния на Апостолите 2:42-47

 

Бележка:

Всичката информация е взета от книгата на Ники Гъмбъл ,,Да кажем на другите” (Мисия Възможност, 1999)